Skip to content

Sample of All FAQs (Helpie FAQ)

 • vad är fastighetsskatten i Spanien?

  Bostäder och fastigheter i Spanien beskattas med en så kallas lokal fastighetsskatt. Denna betalas oavsett om ägaren är permanent bosatt i Spanien eller inte. den här lokala fastighetsskatten ligger på mellan 0,5% och 1,2% av taxeringsvärdet. Det genomsnittliga värdet för fastighetsägarskatten ligger på 200-1000 Euro per år, men kan vara högre om det gäller dyrare fastigheter.

 • Hur påverkar arvsrätt i Spanien min fastighet?

  Arvsrätt i Spanien kan vara komplex, särskilt för utländska fastighetsägare. Vi kan ge råd om arvsplanering och arvsskatt, och hjälpa dig att navigera genom denna komplexa process.

 • Hur löser jag en fastighetstvist i Spanien?

  Tvister kan lösas genom förhandling, medling eller rättegång. Genom att anlita en erfaren advokat som kan både spanska, engelska och svenska så kan denna vägleda dig genom den bästa handlingsplanen, och ge dig det stöd du behöver för att lösa tvisten på ett effektivt sätt.

 • Vilka är skattekonsekvenserna av att äga en fastighet i Spanien?

  Skattekonsekvenserna av att äga en fastighet i Marbella, Spanien, kan variera beroende på din skatteresidens, fastighetens värde och hur fastigheten används. Här är några vanliga skatter att överväga:

  Egendomsskatt (IBI)
  Inkomstskatt (IRPF) vid uthyrning
  Fastighetsskatt vid försäljning (Plusvalía)
  Moms (IVA) eller överföringsskatt (ITP) vid köp
  Kapitalvinstskatt vid försäljning

 • varför bör jag anlita en advokat när jag köper fastighet i Spanien?

  En svensk advokat som förstår spansk fastighetsrätt kan ge skräddarsydda råd, och säkerställa att dina transaktioner är juridiskt korrekta och att dina intressen skyddas. Vi kan hjälpa dig att navigera genom komplexiteten i spansk fastighetsrätt med självförtroende.

 • Vilka är de vanligaste juridiska problemen när man köper fastighet i Spanien?

  Vanliga problem vid köp av fastigheter i Spanien inkluderar oftast tvister om fastighetsgränser, problem med ägandet, och icke-efterlevnad av lokala regler.

  Vi kan hjälpa dig att identifiera och lösa dessa problem innan de blir större hinder.

 • Vad är processen för att köpa en fastighet i Spanien genom en advokat?

  När du köper en fastighet i Spanien genom en advokat, innefattar processen vanligtvis följande steg:

  Inledande konsultation
  Fastighetssökning
  Granskning och due diligence
  Förhandlingar och erbjudande
  Reservationsavtal
  Privat köpeavtal
  Bolån och finansiering (vid behov)
  Notarius publicus och slutförande
  Betalning
  Fastighetsregistrering
  Eftersköpshjälp

 • Vad är en skiljeklausul?

  En skiljeklausul är en bestämmelse i ett avtal som anger att eventuella tvister mellan parterna ska avgöras genom skiljeförfarande istället för i domstol.

 • Vad är Haagkonventionen?

  Haagkonventionen är en serie internationella avtal som syftar till att harmonisera reglerna om internationell privaträtt och lösa frågor som rör bl.a. internationell barnavledning, äktenskap och skilsmässa.

 • Vad innebär exequatur?

  Exequatur är en juridisk procedur som används för att erkänna och verkställa utländska domar eller avgöranden i en viss jurisdiktion.

 • Vad är en forum selection-klausul?

  En forum selection-klausul är en bestämmelse i ett avtal som anger vilken domstol som har behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet.

 • Vad är lex fori och lex causae?

  Lex fori hänvisar till domstolens lagstiftning, medan lex causae hänvisar till den lagstiftning som ska tillämpas på själva tvisten.

 • Vad är forum shopping?

  Forum shopping är när en part försöker välja en domstol som är mest gynnsam för deras intressen i en internationell tvist, genom att utnyttja skillnader i lagstiftning och praxis mellan olika länder.

 • Vilket lands lagar gäller vid en internationell tvist?

  För att avgöra vilket lands lagar som gäller i en internationell tvist, måste man använda reglerna i internationell privaträtt för att fastställa det mest relevanta lands lagstiftning.

 • Vilket lagstiftningssystem tillämpas i internationell privaträtt?

  Internationell privaträtt består av regler och principer som utformats för att avgöra vilken nations lagstiftning som ska användas i en viss situation.

 • Vad är internationell privaträtt?

  Internationell privaträtt är ett rättsområde som hanterar tvister med internationella kopplingar, där man bestämmer vilken nations lagar som ska tillämpas och vilken domstol som har behörighet.

 • Vad är skillnaden mellan internationell privaträtt och internationell offentlig rätt?

  Internationell privaträtt handlar om privaträttsliga tvister, medan internationell offentlig rätt fokuserar på relationer mellan stater och internationella organisationer.

Web design by studio isla