Hur löser jag en fastighetstvist i Spanien?

Tvister kan lösas genom förhandling, medling eller rättegång. Genom att anlita en erfaren advokat som kan både spanska, engelska och svenska så kan denna vägleda dig genom den bästa handlingsplanen, och ge dig det stöd du behöver för att lösa tvisten på ett effektivt sätt.