Vad är en forum selection-klausul?

En forum selection-klausul är en bestämmelse i ett avtal som anger vilken domstol som har behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet.