Vad är en skiljeklausul?

En skiljeklausul är en bestämmelse i ett avtal som anger att eventuella tvister mellan parterna ska avgöras genom skiljeförfarande istället för i domstol.