Vad är Haagkonventionen?

Haagkonventionen är en serie internationella avtal som syftar till att harmonisera reglerna om internationell privaträtt och lösa frågor som rör bl.a. internationell barnavledning, äktenskap och skilsmässa.