Vad är internationell privaträtt?

Internationell privaträtt är ett rättsområde som hanterar tvister med internationella kopplingar, där man bestämmer vilken nations lagar som ska tillämpas och vilken domstol som har behörighet.