Vad är processen för att köpa en fastighet i Spanien genom en advokat?

När du köper en fastighet i Spanien genom en advokat, innefattar processen vanligtvis följande steg:

Inledande konsultation
Fastighetssökning
Granskning och due diligence
Förhandlingar och erbjudande
Reservationsavtal
Privat köpeavtal
Bolån och finansiering (vid behov)
Notarius publicus och slutförande
Betalning
Fastighetsregistrering
Eftersköpshjälp