Vad är skillnaden mellan internationell privaträtt och internationell offentlig rätt?

Internationell privaträtt handlar om privaträttsliga tvister, medan internationell offentlig rätt fokuserar på relationer mellan stater och internationella organisationer.