Vad innebär exequatur?

Exequatur är en juridisk procedur som används för att erkänna och verkställa utländska domar eller avgöranden i en viss jurisdiktion.