Vilket lands lagar gäller vid en internationell tvist?

För att avgöra vilket lands lagar som gäller i en internationell tvist, måste man använda reglerna i internationell privaträtt för att fastställa det mest relevanta lands lagstiftning.