Skip to content

Humanjuridik

Inom den humanjuridik som inte upptagits under det familjerättsliga avsnittet ryms andra juridiska frågor som rör dig som privatperson, bland annat straffrättsliga ärenden och andra ingripande åtgärder från staten eller kommunen mot dig som enskild.

Vi har bred erfarenhet av att biträda klienter i en rad olika humanjuridiska ärenden, till exempel:

  • Försvarare i brottmål
  • Ekobrott
  • Målsägandebiträde
  • Biträde vid mål rörande tvångsomhändertagande av barn, LVU-ärenden
  • Förordnanden av god man eller förvaltare

Web design by studio isla