Skip to content

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Advokatfirman Nordgren biträder löpande klienter i en rad olika affärsjuridiska sammanhang, bland annat:

 • Allmän bolagsrätt
 • Bildande av bolag
 • Avtal
 • Skatterådgivning
 • Indrivning av fordringar
 • Likvidation av bolag
 • Tvister
 • Överlåtelse av bolag och värdepapper
 • Köp av lös och fast egendom
 • Skatterätt
 • Transporträttsliga frågor

Web design by studio isla