Skip to content

Advokatfirman Nordgren är en modern advokatfirma som erbjuder kvalificerat juridiskt biträde i frågor med koppling till Sverige eller Spanien

Vi har möjlighet att hjälpa dig inom flertalet rättsområden såsom fastighetsrätt, familjerätt, affärsjuridik, humanjuridik och internationell privaträtt. Vårt arbetssätt kännetecknas av en nära kontakt med klienten och en fortlöpande kommunikation under ärendets gång. Många gånger fungerar advokatfirman som klientens ”husadvokat” och biträder klienten löpande under en längre tid i frågor som rör verksamhet eller ägande i Spanien, samt i Sverige.

Vårt kontor finns i Marbella på den spanska Solkusten men vi är tillgängliga i hela Spanien och Sverige

Verksamheten drivs av advokat Jonas Nordgren som har en gedigen erfarenhet av att jobba med juridiska frågor som rör Sverige och Spanien.

Jonas Nordgren har avlagt svensk advokatexamen samt studerat juridik i både Sverige och Spanien. Kompetensen inom svensk och spansk rätt och medlemskapet i Sveriges advokatsamfund och registreringen vid Malagas advokatsamfund gör att du som klient kan känna dig trygg när du anlitar oss.

jonas_nordgren2

Jonas Nordgren

Advokat och Abogado 

Jag tog min jur.kand. examen vid Stockholms universitet 2011. En del av min utbildning läste jag vid Deusto Universitet i Bilbao, Spanien. Under studietiden i Spanien läste jag bland annat samtliga ordinarie kurser i affärsjuridik på det spanska juristprogrammet och flertalet fördjupningskurser inom internationell privaträtt.

Efter färdig universitetsutbildning arbetade jag under ett par år som jurist i Stockholm med rådgivning inom bolagsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt innan jag började arbeta som biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise i Marbella 2013 till april 2016. Jag har även tjänstgjort vid den spanska advokatbyrån Antonio Segura Abogados i Barcelona.

jonas@advokatnordgren.com

alejandro

Alejandro Amado Borrego

Sekreterare

Alejandro talar spanska och engelska och kan hjälpa dig med alla eventuella frågor.

Tel: +34 679 679 537

alejandro@advokatnordgren.com

Web design by studio isla