Skip to content

Arvs- och familjerätt

Inte minst i familjerättsliga frågor gäller det att se längre än juridiken och hitta praktiska lösningar och använda sig av möjligheterna inom både svensk- och spansk rätt.

Vi upprättar alla slags familjerättsliga dokument såsom testamenten och äktenskapsförord, både svenska och spanska handlingar.

Vi kan biträda dig under hela processerna i alla typer av ärenden som rör familjerätt eller arvsrätt, bland annat i samband med:

 • Bouppteckning, boutredning, uppdrag som boutredningsman,
 • Arvskifte
 • Vårdnadsfrågor, umgängesrätt, underhåll till barn, bortförande av barn
 • Testamenten, lagval
 • Äktenskapsförord, lagval
 • Äktenskapsskillnad (“Skilsmässa”)
 • Bodelning, underhåll till barn och till f.d. make/maka
 • Uppdrag som god man eller förvaltare,
 • Arvsskatt
 • Sambofrågor
 • Tvist vid svensk eller spansk domstol

Web design by studio isla