vad är fastighetsskatten i Spanien?

Bostäder och fastigheter i Spanien beskattas med en så kallas lokal fastighetsskatt. Denna betalas oavsett om ägaren är permanent bosatt i Spanien eller inte. den här lokala fastighetsskatten ligger på mellan 0,5% och 1,2% av taxeringsvärdet. Det genomsnittliga värdet för fastighetsägarskatten ligger på 200-1000 Euro per år, men kan vara högre om det gäller dyrare fastigheter.